Fosnavåg Brygge

Fosnavåg Brygge

Oppført 2002-2003
Butikklokaler i 1.- og 2. Etg.
Kontorer i 3.Etasje
16 leilegheiter i 4.- og 5.Etg.
Samla areal omlag 5500m2.


Ark.: Georg Grimstad, Sporstøl Arkitekter

Diamanten – Havilahuset

Diamanten – Havilahuset

Oppført  i 2007-2008
Kontorbygg i plasstøypt betong, 
stein og glasfasadar. 
Samla areal på 2500m2


Ark.: Georg Grimstad, Sportøl Arkitekter

Holmsild

Holmsild

Oppført 2000-2001
Leilegheitsbygg i Fosnavåg sentrum.
Parkeringskjellar, butikkar i 1.Etg.
28 leilegheiter
Samla areal omlag 7500m2.