Tussa Nett AS

Nytt garasjebygg til eksisterende montørbase i Dragsund.

Areal omlag 600 m2

Pelagia Måløy

Pelagia Måløy

Tilbygg 2016

Bygget er på ca. 1200 m2 og inneheld:
Truckgarasje, maskinrom for fryseri, lager
og produksjonslokale.

Ferdig vinteren 2017

Omsorgsbustader Herøy

Omsorgsbustader Herøy

Bygning med 16 stk omsorgsbustadar og tilhøyrande fasilitetar,
og serviceområde for personalet i 2. etasje.
Vert og servicebase for Heimhjelptjenesta.

Samla areal på omlag 1400 m2

Ferdigstilt hausten 2016

Arkitekt: BUCCI Design og Arkitektur AS

JM Utvikling AS VESTVANG Boliger

JM Utvikling AS VESTVANG Boliger

Restaurering og påbygging av eksisterende bygg i Vågsgata i Fosnavåg. Bygget skal innhalde 9 leilegheiter i varierende storleikar. Parkering i garasje i underetasje.

Ferdigstilt hausten 2015.

Arkitekt: Sporstøl Arkitekter AS