Parkeringshus i plasstøpt betong på samla omlag
5300 m2.
Skal oppførast i samband med nytt hotell i Fosnavåg. To etasjer under bakken med parkering og eitt på bakkeplan.

Arkitekt: SE-Arkitektur AS