Nytt klubbhus i plassbygd betong og betongelement.
Samla areal over to etasjar på omlag 800m2.