Tilbygg 2016

Bygget er på ca. 1200 m2 og inneheld:
Truckgarasje, maskinrom for fryseri, lager
og produksjonslokale.

Ferdig vinteren 2017