Bygning med 16 stk omsorgsbustadar og tilhøyrande fasilitetar,
og serviceområde for personalet i 2. etasje.
Vert og servicebase for Heimhjelptjenesta.

Samla areal på omlag 1400 m2

Ferdigstilt hausten 2016

Arkitekt: BUCCI Design og Arkitektur AS