Oppført 2002-2003
Butikklokaler i 1.- og 2. Etg.
Kontorer i 3.Etasje
16 leilegheiter i 4.- og 5.Etg.
Samla areal omlag 5500m2.


Ark.: Georg Grimstad, Sporstøl Arkitekter