Postboks 183
6099 Fosnavåg

Besøksadresse:
Vågsgata 21, 2.Etg. (Spareb. Møre)

Tlf.:   70 08 79 00
Fax.: 70 08 79 01
E-post:
firmapost@pbygg.no

Alt på ein plass!

BARO AS

Oppført i 2010
Tilbygg kontor på Mjølstadneset. ca.200m2

Thomsen Bustad

Oppført i 2010
Bustadbygg i Volda utført i plasstøpt sandwish-konstruksjon.

_dsc5532.jpg

PYROFABRIKKEN - for Pyro Eiendom AS

Oppført i 2010
Søvika i Haram kommune
Tilbygg til eksisterane bygg som inneheld 915m2 produksjon- og lagerlokale, og 250m2 kontorer i 2.etasje.

GS Marine As

Oppført i 2010
Kontor- og produksjonsbygg for båtar,
i Haugsbygda i Sande kommune.
Bygget er utført i betongelement.
Areal  på omlag 1300m2.

Astorplast AS

Utført i 2010
Ombygging av hall på Mjølstadneset i Herøy.
Samla areal på omlag 1300m2.

Marin Teknikk AS

csc_7871.jpg

Oppført i 2009
Tilbygg til eksisterande kontorbygg i to etasjar med parkeringsgarasje.
Bygget er utført i betongelement.
Samla areal omlag 1300m2.

PMC Servi

dsc_7862.jpg

Oppført i 2009
Industribygg med kontor i
betongelement og sandwish.
Samla areal 1850m2.

Runde Miljøsenter

dsc_2671.jpg

Oppført i 2008-2009
Forskning- og konferansesenter med kontor og leilegheiter.
Samla areal på omlag 2000m2.

BARO AS

dsc01643.jpg

Oppført i 2008
Monteringshall i betongelement
og stålfasadar.
Areal på omlag 1000m2.

Ulshaugen Seniorboligar

dsc_2458.jpg

Oppført  i 2007-2008
Leilegheitsbygg i betongelement
og glasfasadar.
20 leilegheiter med parkering i 1.Etg.
Samla areal på omlag 2800m2
Ark.: Georg Grimstad, Bucci Ark. og Design

DIAMANTEN
Havila AS

dsc_2664.jpg

Oppført  i 2007-2008
Kontorbygg i plasstøypt betong,
stein og glasfasadar. 
Samla areal på 2500m2
Ark.: Georg Grimstad, Sportøl Arkitekter

Fosnavåg Brygge

fosnav_g_002.jpg

Oppført 2002-2003
Butikklokaler i 1.- og 2. Etg.
Kontorer i 3.Etasje
16 leilegheiter i 4.- og 5.Etg.
Samla areal omlag 5500m2.
Ark.: Georg Grimstad, Sporstøl Arkitekter

HOLMSILD

fosnav_g_brygge_005.jpg

Oppført 2000-2001
Leilegheitsbygg i Fosnavåg sentrum.
Parkeringskjellar, butikkar i 1.Etg.
28 leilegheiter
Samla areal omlag 7500m2.

Forhånd.12